POPREDAJNÉ SLUŽBY

POPREDAJNÉ SLUŽBY

PODPORA PRE MAJITEĽOV JAGUAR

Aby ste svoj Jaguar zachovali v špičkovom stave, experti v našom autorizovanom servisnom stredisku Jaguar Approved absolvujú dôkladné školenia. A aby váš Jaguar fungoval čo najlepšie, budú používať iba originálne diely schválené spoločnosťou Jaguar. Od chvíle, keď sa obrátite na autorizované servisné stredisko Jaguar Approved, budete mať istotu, že sa vám budú venovať mimoriadne vyškolení a kvalifikovaní odborníci.

SERVIS A OPRAVY

SERVIS A OPRAVY

Ak potrebujete opravu, budeme vždy používať iba originálne diely schválené spoločnosťou Jaguar. Pri rezervácii servisu je našou prioritou, aby ste zostali neustále mobilní. Preto ponúkame kompletný balík služieb mobility, napríklad odvoz, prémiové taxi, vyzdvihnutie a doručenie, kým čakáte na servis alebo náhradné vozidlo.
Originálne dielce

Originálne dielce

Originálne dielce Jaguar sú skonštruované, otestované a vyrábané podľa našich nekompromisných štandardov. Každý diel je vyrobený špeciálne pre váš Jaguar, aby sa zaistil optimálny výkon a maximálna životnosť.
VYŠKOLENÍ TECHNICI JAGUAR

VYŠKOLENÍ TECHNICI JAGUAR

Od chvíle, keď sa nás na nás obrátite, sa vám budú venovať mimoriadne vyškolení a kvalifikovaní špecialisti. Pomocou najmodernejších diagnostických zariadení Jaguar dokážu servisní technici skontrolovať váš Jaguar a pomocou špeciálnych nástrojov vykonajú všetky potrebné opravy.

SERVIS & ZÁRUKA

Pri servise Vášho vozidla Jaguar vždy dodržiavame aktuálne technologické postupy a odporúčania výrobcu. Dôvodom je bezpečnosť, správna funkcia a zabezpečenie bezchybného chodu Vášho vozidla. Aby boli naši zamestnanci schopní vykonávať všetky práce riadne a efektívne, absolvujú každý rok všetky výrobcom organizované školenia. Máme k dispozícii všetky potrebné špeciálne nástroje a prístroje, potrebné na rýchlu a správnu diagnostiku porúch. Každú predpísanú servisnú prehliadku Vám potvrdíme pečiatkou a podpisom do Servisnej knižky. V tomto dokumente zároveň nájdete plán odporúčanej údržby Vášho vozidla. Aj preto je správne vedená Servisná knižka najdôležitejší hodnotný dokument preukazujúci servisnú históriu vozidla. Naši technici pri servisnom procese od okamihu otvorenia zákazky až do jej ukončenia striktne dodržiavajú výrobcom špecifikované vysoké štandardy. Pri všetkých opravách používame výlučne originálne náhradné dielce, čím udržiavame prevádzkyschopnosť Vášho vozidla na optimálnej úrovni v rámci celej jeho životnosti. Naším každodenným cieľom je poskytnúť Vám vysokú mieru kvality poskytovaných služieb, ktorú od našich značiek oprávnene očakávate

JAGUAR - OBJEDNAJTE SA ONLINE A ZÍSKAJTE DARČEK

Naši technici pri servisnom procese od okamihu otvorenia zákazky až do jej ukončenia striktne dodržiavajú výrobcom špecifikované postupy. Pri všetkých opravách používame výlučne originálne náhradné dielce, čím udržiavame prevádzkyschopnosť Vášho vozidla na optimálnej úrovni v rámci celej jeho životnosti. Využite online objednávkový systém a zarezervujte si termín pre svoje vozidlo v najbližšom autorizovanom servise. Teraz pri objednávke online získate aj malý darček.*
CESTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA

CESTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA

Nezáleží na tom, zda jste doma nebo kdekoliv na cestě po Evropě: pokud je záruka vašeho vozu platná, poskytuje vám Jaguar Europa Service kompletní ochranu.
Náhradné vozidlá

Náhradné vozidlá

Keď k nám priveziete svoj Jaguar, ponúkneme vám náhradné vozidlo, aby ste sa mohli dostať domov.
POISTENIE

POISTENIE

Chráňte seba, cestujúcich a svoje auto výberom poistných produktov.